Jeśli są Państwo zaintetresowani otrzymywaniem informacji o różnego rodzaju wydarzeniach odbywających się na terenie naszej gminy
prosimy o pozostawienie adresu e-mail. 

Administracja Budynków Komunalnych

ul. Św. Antoniego 1

05-530 Góra Kalwaria

tel./fax 22 727 32 45, 22 727 41 58

e-mail: abkgk@abk.gorakalwaria.pl

Dyrektor Jednostki Budżetowej

 

 

Opłaty za mieszkanie będzie można uiszczać :

 

  1. Bezpłatnie (zapłata gotówką ) w placówkach Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii,

  2. Przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez ABK.

 

Godziny pracy punktów kasowych oddziału Mazovia Bank:

centrala banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25,

- poniedziałek -piątek od 8.00 do 18.00

- sobota od 8.00 do 12.00

punkt kasowy w siedzibie UMiG Góra Kalwaria przy ul. Ratuszowej 1,

- poniedziałek od 8.15 do 16.00

- wtorek - czwartek od 8.15 do 15.00

- piątek od 8.15 do 15.00 

W miesiącu styczniu 2014 r. każdy z najemców otrzyma pismo informujące o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który będzie uiszczać opłatę za mieszkanie i media.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor ABKPaweł Krasowski

 

 

 

Zadania   Administracji  Budynków  Komunalnych

 

Przedmiotem działania ABK jest zarządzanie budynkami i lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi stanowiącymi własność gminy w zakresie:

  1. zawieranie umów z najemcami i użytkownikami,
  2. ustalanie stawek czynszu w oparciu o zasady określone uchwałą rady miejskiej,
  3. dbanie o stan techniczny budynków, lokali sieci i urządzeń w ramach posiadanych środków,
  4. prowadzenie rozliczeń z najemcami, użytkownikami,
  5. prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej, zwłaszcza w zakresie administrowania nieruchomości oraz prac remontowych.