Polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii. W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w UMiG zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie użytkownik naszych serwisów może udostępnić podczas korzystania z niniejszego portalu.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych nie wymaga podawania przez użytkowników informacji o sobie. Użytkownicy, którzy chcą subskrybować wybrane informacje (tzw. newsletter) lub zwracający się z zapytaniem wypełniają formularz, w którym podają dane umożliwiające kontaktowanie się z nimi (adres e-mail). Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały nam przekazane. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć posiadane przez nas dane o sobie samym.

Jeśli jednak użytkownik naszych serwisów internetowych przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa. Takie informacje będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii zasadami bezpieczeństwa i poufności.

Serwisy internetowe Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii wykorzystują technologię cookies do zbierania ogólnych i statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów internetowych przez użytkowników.