Kontakt  

Administracja Budynków Komunalnych

 ul. Św. Antoniego 1

05-530 Góra Kalwaria

tel./fax 22 727 32 45 lub 22 727 41 58

e-mail   abkgk@abk.gorakalwaria.pl

numer rachunku bankowego  71 8003 0003 2001 0010 7695 0001