REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

20.08.2010

12:09

Szewczyk Ewa

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
Jeśli są Państwo zaintetresowani otrzymywaniem informacji o różnego rodzaju wydarzeniach odbywających się na terenie naszej gminy
prosimy o pozostawienie adresu e-mail. 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i  Gminy Góra Kalwaria w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2

tabela stawki czynszu

 

Zarządzenie Nr.ROA.120.88/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria  z dnia 20.08.2013 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy Góra Kalwaria
-tabela stawek czynszu

 

Zarządzenie Nr ROA.0050.163.2015  Burmistrza Miasta i gminy Góra Kalwaria z dnia 22 września 2015 roku  w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy Góra Kalwaria          

 -tabela stawek czynszu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja Budynków Komunalnych

ul. Św. Antoniego 1

05-530 Góra Kalwaria

tel./fax 22 727 32 45, 22 727 41 58

e-mail: abkgk@neostrada.pl

Dyrektor Jednostki Budżetowej

mgr  Paweł Krasowski

 

 

 

Zadania   Administracji  Budynków  Komunalnych

 

Przedmiotem działania ABK jest zarządzanie budynkami i lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi stanowiącymi własność gminy w zakresie:

  1. zawieranie umów z najemcami i użytkownikami,
  2. ustalanie stawek czynszu w oparciu o zasady określone uchwałą rady miejskiej,
  3. dbanie o stan techniczny budynków, lokali sieci i urządzeń w ramach posiadanych środków,
  4. prowadzenie rozliczeń z najemcami, użytkownikami,
  5. prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej, zwłaszcza w zakresie administrowania nieruchomości oraz prac remontowych.